Mühendislik Ve Tasarım

Rönesans Endüstri Tesisleri, müşterilerine eksiksiz mühendislik ve tasarım hizmetleri sunmaktadır. Rönesans Endüstri Tesisleri’nin müşterilerine sunduğu hizmetler, proje tipine göre değişir ve aşağıdakileri içerebilir:

 • Fizibilite Öncesi ve Fizibilite Çalışmaları;
 • Süreç Tasarımı;
 • Detay Tasarımı;
 • Teknik Çizim Hazırlıkları;
 • Teknik Şartname Hazırlıkları;
 • Veri Formu Hazırlıkları;
 • Teknoloji Paketi Satın Alma, Yönetim ve Mühendisliği;
 • İşletme Öncesi ve İşletmeye Alma Hazırlıkları;
 • Endüstri Tesisleri ve Enerji Santralleri Mekanik Kabul, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Hazırlıkları;
 • Yatırım Projelerinde Müşterinin Mühendis Ekibine Destek;
 • Tasarım Çalışmalarının Ülke Mevzuatına Uygun Olarak Yapılması ve Gerekli Proje Tasarım Belgelerinin Hazırlanması Konusunda Destek;
 • İhtiyaç Duyulan Ruhsat ve İzinlerin Alınması ve İşletme İçin Gerekli Belgelerin Hazırlanması.

BÖLÜMLERE GÖRE VERİLEN HİZMETLER

Proses Bölümü Hizmetleri >

 • Endüstri Tesisleri ve Enerji Santralleri Teknoloji Sağlayıcılarının Proses Tasarım Teftişi, Denetimi ve Yönetimi
 • Şantiye Dışı ve Şebekelere İlişkin Proses Tasarımı
  • Proses Akış Şeması(Process Flow Diagram – PFD) Hazırlama;
  • Proses ve Araç Şeması (Process and Instrumentation Diagram – P&ID) Hazırlama;
  • Teknik Şartname Hazırlama;
  • Veri Formu Hazırlama;
 • Tehlike ve İşletebilirlik (Hazard and Operability – HAZOP) Çalışmaları;
 • Hidrolik Hesaplamalar;
 • Teknoloji Satın Alma Paketi Teknik Değerlendirmesi;
 • Endüstri Tesisleri ve Elektrik Santralleri Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Hazırlığı Çalışmaları.

Boru Tesisatı Döşeme ve Genel Yerleşim Bölümü Hizmetleri >

 • Boru Tesisatı Döşeme ve Boru Destek Tasarımı;
 • Boru Tesisatı Döşeme ve Boru Destek Basıncı Denetimi;
 • Genel Yerleşim Planı Tasarımı;
 • Boru Tesisatı Düzenlemesi ve İzometri (Eş Ölçülü) Çizim Hazırlığı;
 • Bilgisayar Destekli Tasarım;
 • Malzeme Şartnameleri;
 • Boru Tesisatı Hattı Listesi, Vana Listesi, Özel Teçhizat Listesi, Özel Boru Destek Listesi;
 • Boru Tesisatı ve Özel Teçhizatlar için Malzeme Şartnamesi;
 • Standart ve Özel Boru Desteği için Malzeme Şartnamesi;
 • Boru Tesisatı Yaylı Destek Veri Formları;
 • Talep ve Tedarik Formu Hazırlama;
 • Ağır Sanayi ve Enerji Santralleri Mekanik Kabul, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Faaliyetleri.

Mekanik İşler Bölümü Hizmetleri >

 • Ülke Mevzuat ve Standartları;
 • Tasarım Kriterleri – Mekanik Tasarım Kriterleri;
 • Mekanik Ekipman Listesi;
 • Teknik Şartname Hazırlığı;
 • Basınçlı ve Basınçsız Kap Tasarımı;
 • Eşanjör (Isı Değiştiricisi) Tasarımı, Kule Tasarımı, Proses Yığını Tasarımı, Depo Tankı Tasarımı;
 • Ekipman ve Kap Çizimleri;
 • Bilgisayar Destekli Tasarım;
 • Soru Talep (Requisition for Inquiry – RFI) ve Satın Alma Talep (Requisition for Purchase – RFP) Formu Hazırlama;
 • Teftiş ve Test Planı Koordinasyonu ve Yönetimi;
 • Endüstri ve Enerji Santralleri Mekanik Kabul, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Faaliyetleri;
 • Amaca, Üretime ve İşlevselliğe Uygun Tasarım Çözümleri Bulmak;
 • Ekipman, Kap ve Tankların Temel Yükü Hesaplaması.

İnşaat ve Yapı İşleri Bölümü Hizmetleri >

 • Jeotenik Çalışmaların Koordinasyonu ve Denetimi;
 • Yerinde İnceleme;
 • Her Tür İnşaat, Beton, Çelik Yapı Tasarımı ve Hesaplaması;
 • Tasarım Koordinasyon Faaliyetleri;
 • Genel Hafriyat ve Drenaj Planı, Bölümleri ve Detayları;
 • Bilgisayar Destekli Tasarım – Araç olarak AutoCAD, SAP 2000, ETABS, v.b. Programlar Kullanılmaktadır;
 • Teknik Çizim Hazırlığı;
 • Birim Fiyat Listesine göre, (Bill of Quantities – BoQs) Malzeme Analiz Listesi Hazırlama (Material Take Off- MTO) Çalışmaları;
 • Soru Talep (Requisition for Inquiry – RFI) ve Satın Alma Talep (Requisition for Purchase – RFP) Formu Hazırlama;
 • Teftiş ve Test Planı Koordinasyonu ve Yönetimi.

Basınçlı Kaplar ve Boru Tesisatı Bölümü Hizmetleri >

 • Mekanik Ekipmanlar ve Kanal Basınç Denetimi;
 • Proses ve Proses Olmayan Boru Basınç Denetimi;
  • ASME – American Society of Mechanical Engineers ya da Roark’s Formulas gibi iyi bilinen bazı hesaplama yöntemlerini de kullanarak, stres ve gerilimi hesaplayan Excel dosyaları hazırlamak;
  • Sonlu Elemanlar Modellemesi (Finite Element Modeling – FEM);
  • Sayısal Akışkan Dinamikleri Hesaplamaları.

Araç ve Otomasyon Bölümü Hizmetleri >

 • Tasarım Kriterleri – Araçlar;
 • Araç Listesi;
 • Araç ve İletişim Veri Formları;
 • Araç Kablo Özellikleri;
 • İletişim ve CFTV Sistem Felsefesi Tanımı;
 • Araç Genel Yerleşim Planı Çizimleri;
 • Bağlantı Şemaları;
 • Malzeme Analiz Listesini (Material Take Off- MTO) Hazırlama Çalışmaları (Kablolar, Bağlantı Kutuları, vb;
 • Kumanda Odasının Genel Düzenlemesi;
 • Endüstri ve Enerji Santralleri Mekanik Kabul, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Faaliyetleri.

Elektrik İşleri Bölümü Hizmetleri >

 • Elektrik İşleri Tasarım Kriterleri;
 • Mekanik Paketler için Elektrikli Aletler;
 • Dağıtılmış Konsepte Dayalı Tasarım;
 • Elektrik Odası Ölçümlemesi;
 • Kablo Ölçümlemesi ve Seçim Tabloları;
 • Yük Akışı ve Kısa Devre Çalışmaları;
 • Yük Çalışması;
 • Tek Hat Şemaları;
 • Elektrik Odası ve Trafo Merkezi Genel Yerleşim Planı;
 • Enerji Nakil Hattı Genel Yerleşim Planı;
 • Dağıtım Genel Yerleşim Planı;
 • Elektrikli Aletler Listesi;
 • Elektrik Motoru Listesi;
 • Kablo Malzeme Analiz Listeleri (MTOs);
 • Ağır Sanayi ve Enerji Santralleri Mekanik Kabul, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Faaliyetleri.

Proje Mühendisliği Bölümü Hizmetleri >

 • Şirket İçi, Ortaklar ve Müşteri ile olan Mühendislik Koordinasyon Faaliyetleri;
 • Proje Girdileri ve Sonuçları ile Program Takibi;
 • Teknoloji Paketi Teknik Değerlendirmesi, Tedarik Yönetimi ve Mühendislik;
 • Satıcı ve Tedarikçi Faaliyetlerinin Koordinasyonu ve Takibi;
 • Soru Talep (Requisition for Inquiry – RFI) ve Satın Alma Talep (Requisition for Purchase – RFP) Formu Hazırlama;
 • Ağır Sanayi ve Enerji Santralleri, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Hazırlıkları Yönetimi ve Koordinasyonu.