Lojistik Ve Tedarik

Rönesans Endüstri Tesisleri, Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün ISO 9001 standartlarına uygun entegre bir Tedarik ve Malzeme Yönetimi sistemi uygulamaktadır. Bu sistem, aşağıdaki uygulamaları içermektedir:

  • Ülke İçi ve Ülke Dışı Tedarik ve Malzeme Alt Sözleşmeleri;
  • Lojistik, Zamanında Sevkiyat, Fabrika Kabul Testleri (Factory Acceptance Test – FAT) ve Nakliye;
  • Satıcı Yönetimi (Tedarikçi Değerlendirmesi, Ön Yeterlilik ve Performans Ölçümü);
  • Kabul, Denetleme, Raporlama, Yayın ve Malzeme Kontrolü;
  • Depolama ve Üreticinin Önerilerine Uygun Olarak Koruma Altına Alma;
  • Ürün Tanımlaması ve İzlenebilirlik.

Rönesans Endüstri Tesisleri’nin Trafik, Lojistik, Ulaştırma ve Tedarik (Traffic, Logistics, Transportation & Procurement – TLT&P) Bölümü, projenin gereklerine uygun olarak, ağır ekipmanların bir ülkeden diğerine taşınması da dahil olmak üzere, Proje Lojistiği ve Gümrüğü ile ilgili hizmetleri yerine getirmektedir. Rönesans Endüstri Tesisleri, bunun yanı sıra, ağır tonajlı ve büyük boyutlu yükler de dahil olmak üzere, deniz, hava ve karayolu taşımacılığını organize etme, yönetme ve gerektiğinde mühendislik bağlantılarını sağlama konusunda da deneyimlidir. Bu çerçevede örneğin, Türkmenistan’ın Mary şehrindeki gübre fabrikası projesi için, 22 farklı ülkenin 40 farklı limanından, 25.000 tondan fazla araç ve gerecin taşımacılık işlerini yerine getirmiştir.