İnşaat

Rönesans Endüstri Tesisleri’nin uluslararası deneyimi, inşaatçılık ile ilgili kaynaklara kolayca ulaşımı, farklı ülke mevzuatları alanındaki kapsamlı bilgisi ve daha önce iş yapmadığı bölgelerin ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayabilme yeteneği, inşaat malzemelerinin ve inşaat ekibinin hızlı bir biçimde inşaat alanına mobilize edilmesini ve proje yönetiminin etkili bir biçimde yerine getirilmesini kolaylaştırmaktadır.

Rönesans Endüstri Tesisleri, birçok farklı ülke, kültür ve deneyimden gelen kişileri bir araya getirme ve onlardan, uyumlu çalışan bir inşaat ekibi oluşturma konusunda da çok başarılıdır. Nitekim Rönesans Endüstri’nin temel insan kaynakları politikalarından birisi, mümkünse her zaman inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerin insanlarını işe almak ve onlara gerekli eğitimleri vermektir. Böylece, her projeye bir katma değer ekleme ve yöre ekonomilerine katkı sağlama olanağı da bulunmuş olmaktadır. Rönesans Endüstri’nin kendi işgücü tarafından yerine getirilen işler şunlardır: İnşaat işleri, inşaat mühendisliği, mekanik ekipman kurulumu, boru tesisatı kurulumu, elektrik işleri ve alet edevat kurulumu, boru hattı döşeme, binalar için elektromekanik ve HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning – Isıtma, Havalandırma ve Soğutma) hizmetleri, elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ve özel ince işler.

Rönesans Endüstri Tesisleri, ağır vinçler de dahil olmak üzere, geniş bir makine parkına ve kendi inşaat ekipmanlarına sahiptir. Ayrıca, büyük ve karmaşık projelerin gereği gibi planlanabilmesi ve izlenebilmesi için çok yönlü yönetim denetimleri gerçekleştirmekte ve yapıların, güvenli, zamanında ve en üst düzey kalitede inşa edilmelerini sağlamak için her şeyi yerine getirmektedir.