Uzmanlık

Rönesans Endüstri Tesisleri, müşterilerine eksiksiz mühendislik ve tasarım hizmetleri sunmaktadır. Rönesans Endüstri Tesisleri’nin müşterilerine sunduğu hizmetler, proje tipine göre değişir ve aşağıdakileri içerebilir:

 • Fizibilite Öncesi ve Fizibilite Çalışmaları;
 • Süreç Tasarımı;
 • Detay Tasarımı;
 • Teknik Çizim Hazırlıkları;
 • Teknik Şartname Hazırlıkları;
 • Veri Formu Hazırlıkları;
 • Teknoloji Paketi Satın Alma, Yönetim ve Mühendisliği;
 • İşletme Öncesi ve İşletmeye Alma Hazırlıkları;
 • Endüstri Tesisleri ve Enerji Santralleri Mekanik Kabul, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Hazırlıkları;
 • Yatırım Projelerinde Müşterinin Mühendis Ekibine Destek;
 • Tasarım Çalışmalarının Ülke Mevzuatına Uygun Olarak Yapılması ve Gerekli Proje Tasarım Belgelerinin Hazırlanması Konusunda Destek;
 • İhtiyaç Duyulan Ruhsat ve İzinlerin Alınması ve İşletme İçin Gerekli Belgelerin Hazırlanması.

BÖLÜMLERE GÖRE VERİLEN HİZMETLER

Proses Bölümü Hizmetleri >

 • Endüstri Tesisleri ve Enerji Santralleri Teknoloji Sağlayıcılarının Proses Tasarım Teftişi, Denetimi ve Yönetimi
 • Şantiye Dışı ve Şebekelere İlişkin Proses Tasarımı
  • Proses Akış Şeması(Process Flow Diagram – PFD) Hazırlama;
  • Proses ve Araç Şeması (Process and Instrumentation Diagram – P&ID) Hazırlama;
  • Teknik Şartname Hazırlama;
  • Veri Formu Hazırlama;
 • Tehlike ve İşletebilirlik (Hazard and Operability – HAZOP) Çalışmaları;
 • Hidrolik Hesaplamalar;
 • Teknoloji Satın Alma Paketi Teknik Değerlendirmesi;
 • Endüstri Tesisleri ve Elektrik Santralleri Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Hazırlığı Çalışmaları.

Boru Tesisatı Döşeme ve Genel Yerleşim Bölümü Hizmetleri >

 • Boru Tesisatı Döşeme ve Boru Destek Tasarımı;
 • Boru Tesisatı Döşeme ve Boru Destek Basıncı Denetimi;
 • Genel Yerleşim Planı Tasarımı;
 • Boru Tesisatı Düzenlemesi ve İzometri (Eş Ölçülü) Çizim Hazırlığı;
 • Bilgisayar Destekli Tasarım;
 • Malzeme Şartnameleri;
 • Boru Tesisatı Hattı Listesi, Vana Listesi, Özel Teçhizat Listesi, Özel Boru Destek Listesi;
 • Boru Tesisatı ve Özel Teçhizatlar için Malzeme Şartnamesi;
 • Standart ve Özel Boru Desteği için Malzeme Şartnamesi;
 • Boru Tesisatı Yaylı Destek Veri Formları;
 • Talep ve Tedarik Formu Hazırlama;
 • Ağır Sanayi ve Enerji Santralleri Mekanik Kabul, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Faaliyetleri.

Mekanik İşler Bölümü Hizmetleri >

 • Ülke Mevzuat ve Standartları;
 • Tasarım Kriterleri – Mekanik Tasarım Kriterleri;
 • Mekanik Ekipman Listesi;
 • Teknik Şartname Hazırlığı;
 • Basınçlı ve Basınçsız Kap Tasarımı;
 • Eşanjör (Isı Değiştiricisi) Tasarımı, Kule Tasarımı, Proses Yığını Tasarımı, Depo Tankı Tasarımı;
 • Ekipman ve Kap Çizimleri;
 • Bilgisayar Destekli Tasarım;
 • Soru Talep (Requisition for Inquiry – RFI) ve Satın Alma Talep (Requisition for Purchase – RFP) Formu Hazırlama;
 • Teftiş ve Test Planı Koordinasyonu ve Yönetimi;
 • Endüstri ve Enerji Santralleri Mekanik Kabul, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Faaliyetleri;
 • Amaca, Üretime ve İşlevselliğe Uygun Tasarım Çözümleri Bulmak;
 • Ekipman, Kap ve Tankların Temel Yükü Hesaplaması.

İnşaat ve Yapı İşleri Bölümü Hizmetleri >

 • Jeotenik Çalışmaların Koordinasyonu ve Denetimi;
 • Yerinde İnceleme;
 • Her Tür İnşaat, Beton, Çelik Yapı Tasarımı ve Hesaplaması;
 • Tasarım Koordinasyon Faaliyetleri;
 • Genel Hafriyat ve Drenaj Planı, Bölümleri ve Detayları;
 • Bilgisayar Destekli Tasarım – Araç olarak AutoCAD, SAP 2000, ETABS, v.b. Programlar Kullanılmaktadır;
 • Teknik Çizim Hazırlığı;
 • Birim Fiyat Listesine göre, (Bill of Quantities – BoQs) Malzeme Analiz Listesi Hazırlama (Material Take Off- MTO) Çalışmaları;
 • Soru Talep (Requisition for Inquiry – RFI) ve Satın Alma Talep (Requisition for Purchase – RFP) Formu Hazırlama;
 • Teftiş ve Test Planı Koordinasyonu ve Yönetimi.

Basınçlı Kaplar ve Boru Tesisatı Bölümü Hizmetleri >

 • Mekanik Ekipmanlar ve Kanal Basınç Denetimi;
 • Proses ve Proses Olmayan Boru Basınç Denetimi;
  • ASME – American Society of Mechanical Engineers ya da Roark’s Formulas gibi iyi bilinen bazı hesaplama yöntemlerini de kullanarak, stres ve gerilimi hesaplayan Excel dosyaları hazırlamak;
  • Sonlu Elemanlar Modellemesi (Finite Element Modeling – FEM);
  • Sayısal Akışkan Dinamikleri Hesaplamaları.

Araç ve Otomasyon Bölümü Hizmetleri >

 • Tasarım Kriterleri – Araçlar;
 • Araç Listesi;
 • Araç ve İletişim Veri Formları;
 • Araç Kablo Özellikleri;
 • İletişim ve CFTV Sistem Felsefesi Tanımı;
 • Araç Genel Yerleşim Planı Çizimleri;
 • Bağlantı Şemaları;
 • Malzeme Analiz Listesini (Material Take Off- MTO) Hazırlama Çalışmaları (Kablolar, Bağlantı Kutuları, vb;
 • Kumanda Odasının Genel Düzenlemesi;
 • Endüstri ve Enerji Santralleri Mekanik Kabul, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Faaliyetleri.

Elektrik İşleri Bölümü Hizmetleri >

 • Elektrik İşleri Tasarım Kriterleri;
 • Mekanik Paketler için Elektrikli Aletler;
 • Dağıtılmış Konsepte Dayalı Tasarım;
 • Elektrik Odası Ölçümlemesi;
 • Kablo Ölçümlemesi ve Seçim Tabloları;
 • Yük Akışı ve Kısa Devre Çalışmaları;
 • Yük Çalışması;
 • Tek Hat Şemaları;
 • Elektrik Odası ve Trafo Merkezi Genel Yerleşim Planı;
 • Enerji Nakil Hattı Genel Yerleşim Planı;
 • Dağıtım Genel Yerleşim Planı;
 • Elektrikli Aletler Listesi;
 • Elektrik Motoru Listesi;
 • Kablo Malzeme Analiz Listeleri (MTOs);
 • Ağır Sanayi ve Enerji Santralleri Mekanik Kabul, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Faaliyetleri.

Proje Mühendisliği Bölümü Hizmetleri >

 • Şirket İçi, Ortaklar ve Müşteri ile olan Mühendislik Koordinasyon Faaliyetleri;
 • Proje Girdileri ve Sonuçları ile Program Takibi;
 • Teknoloji Paketi Teknik Değerlendirmesi, Tedarik Yönetimi ve Mühendislik;
 • Satıcı ve Tedarikçi Faaliyetlerinin Koordinasyonu ve Takibi;
 • Soru Talep (Requisition for Inquiry – RFI) ve Satın Alma Talep (Requisition for Purchase – RFP) Formu Hazırlama;
 • Ağır Sanayi ve Enerji Santralleri, Ön Hazırlık ve İşletmeye Alma Hazırlıkları Yönetimi ve Koordinasyonu.

Rönesans Endüstri Tesisleri, Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün ISO 9001 standartlarına uygun entegre bir Tedarik ve Malzeme Yönetimi sistemi uygulamaktadır. Bu sistem, aşağıdaki uygulamaları içermektedir:

 • Ülke İçi ve Ülke Dışı Tedarik ve Malzeme Alt Sözleşmeleri;
 • Lojistik, Zamanında Sevkiyat, Fabrika Kabul Testleri (Factory Acceptance Test – FAT) ve Nakliye;
 • Satıcı Yönetimi (Tedarikçi Değerlendirmesi, Ön Yeterlilik ve Performans Ölçümü);
 • Kabul, Denetleme, Raporlama, Yayın ve Malzeme Kontrolü;
 • Depolama ve Üreticinin Önerilerine Uygun Olarak Koruma Altına Alma;
 • Ürün Tanımlaması ve İzlenebilirlik.

Rönesans Endüstri Tesisleri’nin Trafik, Lojistik, Ulaştırma ve Tedarik (Traffic, Logistics, Transportation & Procurement – TLT&P) Bölümü, projenin gereklerine uygun olarak, ağır ekipmanların bir ülkeden diğerine taşınması da dahil olmak üzere, Proje Lojistiği ve Gümrüğü ile ilgili hizmetleri yerine getirmektedir. Rönesans Endüstri Tesisleri, bunun yanı sıra, ağır tonajlı ve büyük boyutlu yükler de dahil olmak üzere, deniz, hava ve karayolu taşımacılığını organize etme, yönetme ve gerektiğinde mühendislik bağlantılarını sağlama konusunda da deneyimlidir. Bu çerçevede örneğin, Türkmenistan’ın Mary şehrindeki gübre fabrikası projesi için, 22 farklı ülkenin 40 farklı limanından, 25.000 tondan fazla araç ve gerecin taşımacılık işlerini yerine getirmiştir.

Rönesans Endüstri Tesisleri, yıllık toplam 60.000 ton üretim kapasitesine sahip çeşitli imalathanelerle stratejik işbirliği ortaklıkları kurmuştur. Bu imalathaneler, en son teknoloji CNC (Computer Numerical Control – Bilgisayarlı Sayısal Denetim) kesme makineleri, otomatik yüzey işleme ve boyama ekipmanları ve kaynak makineleriyle donatılmıştır.

Rönesans Endüstri Tesisleri,  Rusya’da ve Türkmenistan’da, toplam kapalı alanı 12.000 m2 olan dört imalathanesi bulunmaktadır. Şantiye alanlarında bulunan bu imalathaneler, bir şantiye atölyesi, bir boya atölyesi, bir tamirhane ve bir üretim ofisinden oluşmaktadır. Bu atölyeler, ayda 1.300 ton üretim kapasitesine sahiptir ve içlerinde, asma vinçler, yüksek basınçlı kumlama makineleri, optik levha kesme makineleri, radyal delme makineleri, kaynak ekipman ve makineleri, jeneratörler ve kompresörler bulunmaktadır.

Rönesans Endüstri Tesisleri’nin uluslararası deneyimi, inşaatçılık ile ilgili kaynaklara kolayca ulaşımı, farklı ülke mevzuatları alanındaki kapsamlı bilgisi ve daha önce iş yapmadığı bölgelerin ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayabilme yeteneği, inşaat malzemelerinin ve inşaat ekibinin hızlı bir biçimde inşaat alanına mobilize edilmesini ve proje yönetiminin etkili bir biçimde yerine getirilmesini kolaylaştırmaktadır.

Rönesans Endüstri Tesisleri, birçok farklı ülke, kültür ve deneyimden gelen kişileri bir araya getirme ve onlardan, uyumlu çalışan bir inşaat ekibi oluşturma konusunda da çok başarılıdır. Nitekim Rönesans Endüstri’nin temel insan kaynakları politikalarından birisi, mümkünse her zaman inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerin insanlarını işe almak ve onlara gerekli eğitimleri vermektir. Böylece, her projeye bir katma değer ekleme ve yöre ekonomilerine katkı sağlama olanağı da bulunmuş olmaktadır. Rönesans Endüstri’nin kendi işgücü tarafından yerine getirilen işler şunlardır: İnşaat işleri, inşaat mühendisliği, mekanik ekipman kurulumu, boru tesisatı kurulumu, elektrik işleri ve alet edevat kurulumu, boru hattı döşeme, binalar için elektromekanik ve HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning – Isıtma, Havalandırma ve Soğutma) hizmetleri, elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ve özel ince işler.

Rönesans Endüstri Tesisleri, ağır vinçler de dahil olmak üzere, geniş bir makine parkına ve kendi inşaat ekipmanlarına sahiptir. Ayrıca, büyük ve karmaşık projelerin gereği gibi planlanabilmesi ve izlenebilmesi için çok yönlü yönetim denetimleri gerçekleştirmekte ve yapıların, güvenli, zamanında ve en üst düzey kalitede inşa edilmelerini sağlamak için her şeyi yerine getirmektedir.